Biểu đồ vùng là biểu đồ đường với các vùng bên dưới các đường kẻ đầy màu sắc. Sử dụng biểu đồ vùng xếp chồng lên nhau để hiển thị đóng góp của từng giá trị vào tổng qua thời gian.

Để tạo loại biểu đồ này, bạn thực hiện các bước sau.

1. Chọn phạm vi A3: D9.

2. Trên tab Insert, trong nhóm Charts, hãy nhấp vào biểu tượng Line.

3. Nhấp vào vùng (Area).

Kết quả được hiển thị bên dưới. Trong ví dụ này, một số khu vực bị xếp chồng lên nhau.

Bạn có thể tạo biểu đồ đường tương ứng như dưới đây để thấy rõ điều này.

4. Chọn biểu đồ sau đó tới Design tab, trong nhóm Type, nhấp Change Chart Type thành Stacked Area (biểu tượng bên cạnh Area).

Kết quả:

Lưu ý: khi bạn chỉ có các nhãn số, hãy để trống ô A1 trước khi bạn tạo biểu đồ vùng. Bằng cách này, Excel không nhận ra các số trong cột A dưới dạng chuỗi dữ liệu và tự động đặt các số này trên trục ngang (danh mục). Sau khi tạo biểu đồ, bạn có thể nhập “Năm” văn bản vào ô A1 nếu muốn.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here