Biểu đồ tần suất hay còn gọi là biểu đồ Pareto, được đặt tên dựa theo Vilfredo Pareto, là một loại biểu đồ bao gồm các cột và các đường thẳng trong đó các giá trị độc lập được biểu diễn bằng những hình cột có thứ tự thấp dần, còn các giá trị tổng tích lũy được biểu diễn bằng đường thẳng. Mục đích của biểu đồ Pareto đó là tìm ra trong một nhóm các nguyên nhân (thường có rất nhiều), đâu là những nguyên nhân quan trọng nhất.

Ví dụ sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách tạo Biểu đồ Pareto trong Excel. Nguyên lý Pareto hay Nguyên lý 80/20 nói rằng, đối với nhiều sự kiện, khoảng 80% các ảnh hưởng đến từ 20% nguyên nhân. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ thấy rằng khoảng 80% các phàn nàn đến từ 20% các loại phàn nàn.

1. Chọn phạm vi A3: B13.

 
Để vẽ biểu đồ Pareto trong Excel 2016, hãy thực hiện các bước sau.

2. Trên tab Insert, trong nhóm Chart, hãy nhấp vào biểu tượng Histogram.

3. Nhấp vào Pareto.

Kết quả:

Lưu ý: biểu đồ Pareto kết hợp biểu đồ cột và biểu đồ đường.

4. Nhập tiêu đề cho biểu đồ.

5. Nhấp vào nút + ở bên phải của biểu đồ và nhấp vào hộp bên cạnh
Data Labels.

Kết quả:

Kết luận: dòng Pareto màu cam cho thấy (789 + 621)/1722 80% số phàn nàn đến từ 2 trên 10 =20% số loại phàn nàn (Giá quá đắt và Các phần ăn nhỏ). Nói cách khác: áp dụng theo nguyên tắc Pareto

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here