Biểu đồ cột

Biểu đồ đơn giản nhất và thường được sử dụng nhất trong Excel chính là biểu đồ cột. Các bước dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách vẽ biểu đồ cột trong Excel.

1. Chọn phạm vi A3: D9

Nếu bạn chỉ muốn vẽ dữ liệu về cổ phiếu và trái phiếu, chọn phạm vi A3: A9, nhấn và giữ CTRL và chọn phạm vi C3: D9.  

2. Trên tab Insert, trong nhóm Charts, hãy nhấp vào biểu tượng Column.

chen-bieu-do
Chèn biểu đồ cột

3. Nhấp vào Clustered Column.
Kết quả:

Lưu ý: nếu bạn chỉ có các nhãn số, để trống ô A1 trước khi bạn tạo biểu đồ cột. Bằng cách này, Excel không nhận ra các số trong cột A dưới dạng chuỗi dữ liệu và tự động đặt các số này trên trục ngang (đề mục). Sau khi tạo biểu đồ, bạn có thể nhập “Year” vào ô A1 nếu muốn.

Biểu đồ đường

Biểu đồ đường được sử dụng để hiển thị xu hướng theo thời gian. Sử dụng biểu đồ đường nếu bạn có nhãn văn bản, ngày hoặc một vài nhãn số trên trục hoành. Sử dụng biểu đồ phân tán (biểu đồ XY) để hiển thị dữ liệu XY một cách khoa học.

Các bước vẽ một biểu đồ đường được hướng dẫn dưới đây.

1. Chọn phạm vi A3: D9.

2. Trên tab Insert, trong nhóm Charts, hãy nhấp vào biểu tượng Line.

chen-bieu-do-duong
Cách chèn biểu đồ đường

3. Nhấp Line with Markers.

chon-line-with-markers

Kết quả:

Lưu ý: nếu bạn chỉ có các nhãn số, để trống ô A1 trước khi bạn tạo biểu đồ đường. Bằng cách này, Excel không nhận ra các số trong cột A dưới dạng chuỗi dữ liệu và tự động đặt các số này trên trục ngang (đề mục). Sau khi tạo biểu đồ, bạn có thể nhập “Year” vào ô A1 nếu muốn.

Biểu đồ tròn

Để hiển thị sự đóng góp của từng giá trị (lát) vào tổng (miếng) bạn sẽ cần dùng đến biểu đồ tròn. Biểu đồ hình tròn luôn sử dụng một chuỗi dữ liệu.

Các bước sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách vẽ biểu đồ tròn cho danh mục phân bổ tài sản năm 2017.

1. Chọn phạm vi A3: D4.

2. Trên tab Insert, trong nhóm Charts, hãy nhấp vào biểu tượng Pie.

chen-bieu-do-tron
Cách chèn biểu đồ tròn

3. Nhấp vào Pie.

chon-pie
Cách chọn biểu đồ tròn

Kết quả:

4. Nhấp vào hình tròn để chọn toàn bộ biểu đồ. Nhấp chuột vào một lát để kéo nó ra khỏi trung tâm.

Kết quả:

Lưu ý: nếu bạn chỉ có các nhãn số, để trống ô A1 trước khi bạn tạo biểu đồ hình tròn. Bằng cách này, Excel không nhận ra các số trong cột A dưới dạng chuỗi dữ liệu và tự động tạo biểu đồ chính xác. Sau khi tạo biểu đồ, bạn có thể nhập Năm văn bản vào ô A1 nếu muốn.

Biểu đồ thanh

Không quá khác biệt so với biểu đồ cột, biểu đồ thanh chính là phiên bản nằm ngang của biểu đồ cột. Bạn nên sử dụng biểu đồ thanh nếu bạn có nhãn văn bản lớn.

Các bước thực hiện như sau.

1. Chọn phạm vi A1: B6.

2. Trên tab Insert, trong nhóm Chart, hãy nhấp vào biểu tượng Column.

chen-bieu-do-thanh
Cách chèn biểu đồ thanh

3. Nhấp vào Clustered Bar.

bieu-do-thanh
Cách chèn biểu đồ thanh

Kết quả:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here