Chuỗi dữ liệu

Biểu đồ chuỗi dữ liệu là một hàng hoặc cột số được vẽ. Bạn có thể vẽ một hoặc nhiều chuỗi dữ liệu trong biểu đồ. Trong hướng dẫn này chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các bước tạo biểu đồ trong Excel.

Để tạo một biểu đồ cột, thực hiện các bước sau.

1. Chọn phạm vi A3:D9.

chon-vung-du-lieu

2. Trên tab Insert, trong nhóm Charts, hãy nhấp vào biểu tượng Column.

chon-bieu-tuong

3. Nhấp vào Clustered Column.

chon-bieu-tuong 2

Kết quả:

bieu-do-ket-qua


Chọn nguồn dữ liệu

Để khởi chạy hộp thoại Select Data Source, hãy thực hiện các bước sau.

1. Chọn biểu đồ. Bấm chuột phải, rồi bấm Select Data.

chon-du-lieu

Hộp thoại Select Data Source xuất hiện.

2. Bạn có thể tìm thấy ba chuỗi dữ liệu (Tiết kiệm, Cổ phiếu, Trái Phiếu) ở bên trái và nhãn trục ngang (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022) ở bên phải.

chon-sua-du-lieu

Chuyển hàng/cột

Nếu bạn nhấp vào Switch Row/Column, bạn sẽ có 6 chuỗi dữ liệu (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022) và ba nhãn trục ngang (Tiết liệm, Trái phiếu, Cổ phiếu).

sua-du-lieu

Kết quả:

bieu-do-hoan-thanh


Thêm, chỉnh sửa, xóa và di chuyển phạm vi dữ liệu

Bạn có thể sử dụng hộp thoại Select Data Source để thêm, chỉnh sửa, xóa và di chuyển chuỗi dữ liệu, nhưng có một cách nhanh hơn.

1. Chọn biểu đồ.

2. Đơn giản chỉ cần thay đổi phạm vi chọn dữ liệu trên trang tính.

Kết quả:

bieu-do-hoan-chinh

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here