Pivot Table hay Bảng Pivot là một trong những tính năng mạnh nhất của Excel. Bảng Pivot cho phép bạn trích xuất dữ liệu quan trọng từ một tập dữ liệu lớn, chi tiết.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Pivot table trong Excel, chúng tôi sẽ sử dụng tập dữ liệu bao gồm 213 hồ sơ và 6 trường thuộc tính. ID đơn hàng, Sản phẩm, Danh mục, Số tiền, Ngày và Quốc gia.


Chèn bảng Pivot

Để chèn một bảng trụ, thực hiện các bước sau.

1. Nhấp vào bất kỳ ô nào bên trong tập dữ liệu.

2. Trên tab Insert, trong nhóm Table, bấm PivotTable.

Hộp thoại sau đây sẽ xuất hiện. Excel sẽ tự động chọn dữ liệu cho bạn. Vị trí mặc định cho bảng Pivot mới là New Sheet (trang tính mới).

3. Nhấp vào OK.

Kéo các trường thuộc tính


Cửa sổ PivotTable Fields xuất hiện. Để có được tổng số tiền xuất của mỗi sản phẩm, hãy kéo các trường sau vào các khu vực khác nhau.

1. Trường Mã cổ phiếu đến khu vực Rows.

2. Trường Giá trị đến khu vực Values.

3. Trường Quốc gia đến khu vực Filters.

Sau đó bạn có thể nhìn thấy PivotTable được hiển thị như ở dưới đây. VHC chính là cổ phiếu đem lại giá trị lớn nhất trong bảng danh mục đầu tư của chúng tôi. PivotTable thật dễ dàng!

Sắp xếp

Để có VHC ở đầu danh sách, hãy sắp xếp lại PivotTable.

1. Nhấp vào bất kỳ ô nào bên trong cột Sum of Giá trị.

2. Nhấp chuột phải và nhấp vào Sort, chọn Sort Largest to Smallest.

Kết quả.

Bảng Pivot đã được sắp xếp như sau:

Bộ lọc

Vì chúng tôi đã thêm trường Quốc gia vào khu vực Bộ lọc (Filters area), nên bạn có thể lọc bảng Pivot này theo Quốc gia. Ví dụ, mã cố phiếu nào được đầu tư nhiều nhất bởi các nhà đầu tư đến từ France (Pháp)?

1. Nhấp vào trình đơn thả xuống bộ lọc và chọn France.

Kết quả: FMC là cổ phiếu được đầu tư nhiều nhất bởi các nhà đầu tư Pháp.

Lưu ý: bạn có thể sử dụng bộ lọc tiêu chuẩn (hình tam giác bên cạnh Row Labels) để hiển thị Giá trị của một loại Cổ phiếu cụ thể.


Thay đổi tính toán tóm tắt  (Summary calculation)

Theo mặc định, Excel tóm tắt dữ liệu của bạn bằng cách tính tổng hoặc đếm các mục. Để thay đổi loại tính toán mà bạn muốn sử dụng, hãy thực hiện các bước sau.

1. Nhấp vào bất kỳ ô nào bên trong cột Sum of Giá trị.

2. Nhấp chuột phải và nhấp vào Value Field Settings .

3. Chọn loại tính toán bạn muốn sử dụng. Ví dụ, nhấp Count.

4. Nhấp vào OK.

Kết quả. 16 trong số 28 mã giao dịch của các nhà đầu tư Pháp là mã FMC.

Bảng Pivot hai chiều

Nếu bạn kéo một trường vào khu vực Rows và khu vực Column, bạn có thể tạo bảng xoay hai chiều. Đầu tiên, chèn một bảng Pivot. Tiếp theo, để có được tổng giá trị đầu tư từ mỗi quốc gia, của từng mã cố phiếu, hãy kéo các trường sau vào các khu vực khác nhau.

1. Trường Quốc gia đến khu vực Rows.

2. Trường Mã cổ phiếu đến khu vực Column.

3. Trường Giá trị đến khu vực Values.

4. Trường Ngành vào khu vực Filters.

Dưới đây bạn có thể tìm thấy bảng trụ hai chiều.

Để dễ dàng so sánh các số này, hãy tạo biểu đồ trục và áp dụng bộ lọc. Có thể đây là một bước quá xa đối với bạn trong giai đoạn này, nhưng nó cho bạn thấy một trong nhiều tính năng bảng xoay mạnh mẽ khác mà Excel cung cấp.

Tuyền CPA

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here