Giả sử bạn làm việc trong một nhà máy và nắm giữ chức vụ quản lí. Bạn đang xem dữ liệu bảng thời gian gần đây được gửi bởi những người dưới quyền của bạn và muốn biết ai làm việc nhiều hơn. Vì vậy, bạn đã làm một số việc mà bất kì nhà quản lí nào cũng sẽ làm, mở Excel và tạo một biểu đồ cột.

Biểu đồ cột kết hợp thêm đường

Nhưng bây giờ, bạn muốn thêm một dòng vào lúc 5:30 PM (hoặc một số điểm tùy ý khác) để bạn có thể thấy rõ những ai đang làm thêm giờ. Hướng dẫn của chúng tôi sau đây sẽ nói về cách thêm đường vào biểu đồ trong Excel.

Cách thêm dòng vào trong một biểu đồ cột

Hướng dẫn này giả định rằng bạn đã có một biểu đồ cột. Bạn có thể xem lại cách tạo biểu đồ cột ở trong bài hướng dẫn cách vẽ các loại biểu đồ cơ bản trong Excel trước đó.

1. Trong một ô, nhập giá trị cho dòng của bạn. Chẳng hạn trong ô C15 (và nó có 5:30 PM)


2. Thêm điểm này vào biểu đồ của bạn. Khi đó, bạn sẽ nhận được biểu đồ như dưới đây.


3. Chuyển đổi chuỗi dữ liệu mới thành biểu đồ XY. Chỉ cần nhấp chuột phải vào nó và chọn Change series chart type.

Kết quả

4. Thêm error bars cho chấm dữ liệu này.


5. Excel sẽ tự động thêm cả thanh dọc và ngang. Chúng ta chỉ cần thanh ngang. Vì vậy, loại bỏ các thanh dọc (Y).

Lưu ý: nếu bạn đang thêm dòng vào biểu đồ thanh, thay vào đó hãy xóa các thanh lỗi X.
6. Đặt giá trị cho error bar thành 7 (tương tự như số danh mục – 1)

7. Định dạng thanh lỗi

  1. Đặt thanh lỗi thành chỉ phụ
  2. Tháo nắp
  3. Đặt màu đường và độ dày
  4. Xóa biểu tượng đánh dấu (đặt thành không đánh dấu) để chúng ta chỉ có dòng

8. Cuối cùng chúng ta đã hoàn tất!

Theo nhataichinh

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here