Cổ phiếu HDC công ty Cổ phần phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời điểm đầu tháng 8/2018, chúng tôi đã có bài phân tích khi đó vốn hoá mới chỉ mới 1.1k tỷ đồng và P/E đạt 5.5 lần.

Hiện tại giá cổ phiếu HDC đã 43k và vốn hoá đạt 2.9k tỷ và P/E đạt 12.5 lần.

Câu hỏi đặt ra với mức vốn hoá và P/E này liệu HDC có còn hấp dẫn.

Lợi nhuận sau thuế 2020 khoảng 230 tỷ, tức là P/E khoản hơn 12 lần.

Tăng trưởng lợi nhuận và biên lợi nhuận đều khá ấn tượng.

Xem xét thêm HDC có gì trên bảng cân đối tài sản

Chi tiết Hàng tồn kho của HDC gồm

Giả sử hàng tồn kho này sẽ chuyển thành doanh thu 2021 sẽ gấp đôi 2020 và lợi nhuận gấp đôi tương ứng đạt 460 tỷ. Khi đó P/E forward sẽ trở lại mức trên 6. Nếu P/E forward kỳ vọng được 9 hoặc lợi nhuận đạt 600 tỷ, thì giá có thể sẽ về vùng 60.

Chúng tôi sẽ cập nhật số liệu cụ thể hơn khi đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh 2021.

Quỹ đất HDC còn khá nhiều và triển vọng tương lai khá tích cực.

Nhà tài chính

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here