Trang chủ Pivot Table

Pivot Table

phần mềm kế toán excel, excel cho tài chính, mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133 excel,mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200 excel,mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên excel, quản lý bằng excel

Nhóm các mục trong PivotTable Ví dụ này dạy cho bạn cách nhóm các mục của một PivotTable. Tìm hiểu cách nhóm các sản phẩm và cách nhóm ngày theo...
pivotable-trong-excel
Pivot Table hay Bảng Pivot là một trong những tính năng mạnh nhất của Excel. Bảng Pivot cho phép bạn trích xuất dữ liệu quan trọng từ một tập dữ liệu lớn, chi...