Excel là một công cụ đầy sức mạnh và rất hữu dụng trong công việc cũng như cuộc sống và gần như là một kỹ năng bắt buộc từ sinh viên, kỹ sư đến người làm kinh doanh đều phải biết. Dưới đây là loạt bài chi tiết về biểu đồ

 1. Vẽ biểu đồ trong excel
 2. Biểu đồ vùng
 3. Biểu đồ phân tán
 4. Biểu đồ chuỗi dữ liệu
 5. Thủ thuật với biểu đồ
 6. Trendline
 7. Error Bars
 8. Sparklines
 9. Biểu đồ kết hợp
 10. Biểu đồ đo lường
 11. Biểu đồ nhiệt kế
 12. Biểu đồ Gantt
 13. Biểu đồ tần suất Pareto và Nguyên lý 80/20
 14. Biểu đồ định giá Công ty

Kent Pham

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here