Sử dụng biểu đồ phân tán (biểu đồ XY) để hiển thị dữ liệu XY khoa học. Biểu đồ phân tán thường được sử dụng để tìm hiểu xem có mối quan hệ nào giữa biến X và Y. Trong hướng dẫn này chúng tôi sẽ nói về cách vẽ biểu đồ phân tán trong Excel.

Các đường thẳng (Straight Lines)

Để tạo một biểu đồ phân tán, bạn thực hiện các bước sau.

1. Chọn phạm vi A1: D22.

2. Trên tab Insert, trong nhóm Charts, hãy nhấp vào biểu tượng Scatter.

3. Nhấp vào Scatter with Straight Lines.

Lưu ý: ngoài ra bạn cũng có thể nhấp vào kiểu Scatter with Smooth Lines.

Kết quả:

Lưu ý: chúng tôi đã thêm một tiêu đề trục ngang và dọc. Trục ngang của biểu đồ phân tán là trục giá trị, do đó bạn có nhiều tùy chọn chia tỷ lệ trục hơn (giống như trục dọc luôn là trục giá trị).

Chỉ đánh dấu (Only Markers)

Để tìm hiểu xem có mối quan hệ nào giữa X (lương của một người) và Y (số dư tài khoản tiết kiệm của anh ấy/cô ấy) hay không, hãy thực hiện các bước sau.

1. Chọn phạm vi A1: B10.

2. Trên tab Insert, trong nhóm Chart, hãy nhấp vào biểu tượng Scatter.

3. Nhấp Scatter.

Kết quả:

Lưu ý: chúng tôi đã thêm một đường xu hướng để thấy rõ mối quan hệ giữa hai biến này.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here