Biểu đồ kết hợp là biểu đồ kết hợp các dạng biểu đồ trong Excel với nhau tức hai hoặc nhiều loại biểu đồ trong một biểu đồ hoàn chỉnh.

Để tạo một biểu đồ như vậy, bạn có thể thực hiện các bước sau.

1. Chọn phạm vi A1: C13

2. Trên tab Insert, trong nhóm Charts, hãy nhấp vào biểu tượng Combo.

3. Nhấp vào Create Custom Combo Chart.

4. Khi đó hộp thoại Insert Chart xuất hiện.

5. Đối với Số ngày mưa, chọn Clustered Column làm loại biểu đồ.

6. Đối với Lợi nhuận, chọn Line làm loại biểu đồ.

7. Đánh dấu tick Lợi nhuận trên trục thứ cấp (secondary axis).

8. Cuối cùng nhấp vào OK

Khi đó biểu đồ sẽ hiện ra như sau:

Nguồn: Excel Easy

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here