Biểu đồ Gantt là một dạng biểu đồ thường được sử dụng để quản lý dự án, là một trong những cách phổ biến và hữu dụng để trình bày các hoạt động (nhiệm vụ hoặc sự kiện) được trình bày dựa trên thời gian. Biểu đồ Gantt không được Excel cung cấp như các dạng biểu đồ trong Excel khác. Nhưng thật dễ dàng để tạo biểu đồ Gantt trong Excel bằng cách tùy chỉnh loại biểu đồ thanh xếp chồng lên nhau (stacked bar chart). Dưới đây bạn có thể tìm thấy dữ liệu vẽ biểu đồ Gantt được minh họa bên dưới

Cách tạo biểu đồ Gantt trong Excel

1. Chọn phạm vi A3: C11.

2. Trên tab Insert, trong nhóm Charts, hãy nhấp vào biểu tượng Column.

3. Nhấp vào Stacked Bar .

Kết quả:

4. Nhập một tiêu đề bằng cách nhấp vào Chart Title. Ví dụ: Xây nhà.

5. Nhấp vào chú thích ở phía dưới và nhấn Delete.

6. Các nhiệm vụ (Nền,Tường, v.v.) được xếp theo thứ tự ngược lại. Nhấp chuột phải vào các tác vụ trên biểu đồ, nhấp vào
Format Axis và kiểm tra ‘Categories in reverse order’. .

Kết quả:

7. Nhấp chuột phải vào các thanh màu xanh, nhấp vào
Format Data Series, Fill & Line icon, Fill.

8. Ngày và giờ được lưu dưới dạng số trong Excel và đếm số ngày kể từ ngày 0 tháng 1 năm 1900. Ngày 1 tháng 6 năm 2017 (bắt đầu) giống như số 42887. 15-tháng 6 năm 2017 (kết thúc) giống với 42931 Bấm chuột phải vào các ngày trên biểu đồ, bấm Format Axis và sửa giới hạn tối thiểu thành 42887, giới hạn tối đa là 42931 và Major unit (Đơn vị chính) thành 7.

Kết quả. Biểu đồ Gantt trong Excel.

Lưu ý rằng hệ thống ống nước (Plumbing) và điện (Electric) có thể được thi công đồng thời.

Nguồn: Excel Easy

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here