Biểu đồ sân định giá hay Biểu đồ sân bóng đá (Football Field chart) là gì?

Biểu đồ định giá hay còn gọi biểu đồ sân bóng đá là biểu đồ thể hiện sự định giá của một công ty dựa trên các phương pháp khác nhau. Định giá có nghĩa là việc xác định giá trị cổ phiếu của công ty dựa trên thu nhập và giá trị thị trường của tài sản.

Tại đây chúng tôi có cổ phiếu được định giá dựa trên các chỉ số khác nhau như P/E, P/BV, EV/EBIDTA và phương pháp DCF sử dụng các mức chiết khấu khác nhau cho các năm, 2010, 2011 và 2012. Đây cũng chính là là một số phương pháp để định giá công ty. Không có phương pháp nào là hoàn toàn đúng hay sai vì chúng cung cấp gợi ý định giá của công ty.gowjic sử dụng các phương pháp khác nhau, điều quan trọng là phải đánh giá các phạm vi dùng để định giá xuất phát từ các phương pháp này. Sau đó, công ty sử dụng thông tin này để thu gọn phạm vi định giá của mình. Kết quả được tóm tắt bằng cách sử dụng biểu đồ sân bóng đá.

Ở trên tôi đã chỉ ra giá trị định giá cổ phiếu dựa trên các thông số khác nhau cho các năm khác nhau. Bảng này được biểu thị bằng đồ thị thông qua biểu đồ sân bóng đá như sau.

Biểu đồ chỉ rõ phạm vi tối đa và tối thiểu của cổ phiếu. Dữ liệu đồ họa không chỉ làm cho chúng ta dễ hiểu mà còn nhỏ gọn và dễ trình bày hơn.


Làm thế nào để tạo biểu đồ sân bóng đá?

1) Chúng ta phải tìm ra Giá trị Nhỏ nhất, Lớn nhất và chênh lệch giữa chúng theo định dạng sau

Bảng trên có được hình thành theo cách sau:

2. Chọn phạm vi B12:E16.

3. Trên Insert tab, vào nhóm Charts, nhấp vào mũi tên thả xuống bên cạnh Bar Chart, rồi chọn 2-D Bar -> Stacked Bar

Sau khi thực hiện các bước trên, chúng ta sẽ nhận được biểu đồ sau:

4. Xóa chú thích và đường lưới.

5. Xóa thanh tương ứng với các giá trị Lớn nhất.

6. Thêm nhãn dữ liệu. Chọn thanh “Nhỏ nhất”, nhấp chuột phải, chọn Add Data Labels.

7. Chọn biểu đồ, trên Format ribbon, nhóm Current Selection, chọn Series “Nhỏ nhất”, sau đó nhấp vào Format Selection. Khi hộp thoại hiện ra nhấp vào No Fill.

8. Liên kết các nhãn của thanh Chênh lệch với các giá trị Lớn nhất

8) Đồ thị cuối cùng

Mặc dù dữ liệu chúng tôi đã trình bày ở đây rất nhỏ, nhưng trên thực tế, lượng dữ liệu thường khá lớn. Và nếu chúng ta trình bày nó bằng đồ họa thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng.

Cuối cùng, bạn nên lưu ý rằng hãy cố gắng làm mọi thứ đơn giản hơn thay vì làm phức tạp chúng. Hãy nhớ, minh họa trực quan sẽ ảnh hưởng nhiều hơn đến các giác quan của chúng ta.

Theo Edupristine

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here