Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng đánh giá các cổ phiếu ngành dược bao gồm Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 (DP3), Công ty cổ phần Dược Traphaco (TRA) và Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (DHG). Chúng ta sẽ cùng xem xét các cổ phiếu này trên các yếu tố sau:

  1. Biến động giá cổ phiếu, định giá theo P/E và EPS
  2. Kết quả kinh doanh và tỷ suất sinh lời
  3. Tỷ trọng nợ và khả năng thanh toán lãi vay
  4. Quản trị vốn lưu động

Các yếu tố phân tích trên sẽ được minh hoạ bằng biểu đồ và số liệu sẽ tự cập nhật khi có thay đổi. Việc này giúp cho biểu đồ và dữ liệu luôn được làm mới qua mỗi kỳ báo cáo. Các biểu đồ này sử dụng tốt nhất khi xem trên máy tính và vui lòng đợi biểu đồ cập nhật. Click chuột để xem giá trị trên biểu đồ, dùng thanh cuộn để xem trên điện thoại.

1. Biến động giá cổ phiếu, định giá theo P/E và EPS

Biến động giá cổ phiếu Năm

Qua các năm các cổ phiếu ngành dược đều có sự tăng trưởng ấn tượng, đặc biệt là DP3. Nhìn vào biểu đồ bạn có thể thấy xu hướng tăng nhanh về giá cổ phiếu qua các năm cụ thể:

Năm 2015 giá cổ phiếu là 13,5 tới năm 2016 tăng lên 27,7, tăng mạnh vào năm 2017 giá cổ phiếu lên tới 72,1 và tới quý 3 năm 2018 giá cổ phiếu là 79.

Để thấy rõ hơn về mặt tỷ trọng tăng trong ngành, chúng tôi đã tổng hợp so sánh giá cổ phiếu 3 công ty qua các năm để xem xét việc tăng giảm của chúng.

Giá cổ phiếuQua các nămNăm giảm mạnhNăm tăng mạnh
DP3434%105%160%
TRA163%-13%86%
DHG133%-28%85%

Biến động giá cổ phiếu Quý

Trong năm 2018, thì cổ phiếu của công ty Dược phẩm Trung Ương 3 có giá thấp hơn so với hai công ty còn lại cùng ngành, các cổ phiếu Dược Hậu Giang và đặc biệt là Traphaco có sự sụt giảm mạnh mặc dù vần giữ ở vị trí cao hơn DP3. Cụ thể:

Giá cổ phiếuQua 5 quýQuý giảm mạnhQuý tăng mạnh
DP345%-7%32%
TRA-21%-19%13%
DHG-3%-8%9%

Định giá theo P/E Năm

Định giá theo P/E cũng có sự tăng mạnh theo các năm. Trong đó chỉ số P/E của DHG tăng rất mạnh thể hiện sự kỳ vọng và hưng phấn của nhà đầu tư vào tương lai của cổ phiếu này.

Định giá theo P/E Quý

Mức P/E của Dược Hậu Giang tiếp tục được duy trì năm trong 2018 trong khi Traphaco có sự tăng trưởng nhẹ và Dược Trung Ương 3 sụt giảm mạnh và chỉ bằng 25% của Dược Hậu Giang.

Tăng giảm EPS điều chỉnh Năm

Lợi nhuận sau thuế trên mỗi cổ phần sau điều chỉnh (Earnings Per Share – EPS điều chỉnh) có sự tăng trưởng nhẹ tại mạnh mẽ tại DP3 trong khi đó TRA tăng trưởng khá còn DHG sụt giảm mạnh.

Tăng giảm EPS điều chỉnh Quý

Mức tăng trường EPS điều chỉnh quý sau so với quý trước tại Dược phẩm Trung Ương 3 vẫn tiếp tục được duy trì ở mức cao, trong khi Dược Hậu Giang chỉ đi ngang còn Dược Traphaco thậm chí còn suy giảm.

2. Kết quả kinh doanh và tỷ suất sinh lời

Doanh thu thuần Năm

Xét về quy mô doanh thu rõ ràng DHG là số 1 và bỏ khá xa TRA và DP3. Doanh thu của DHG và DP3 tăng trưởng khá tốt trong khi đó TRA có sự sụt giảm.

Doanh thu thuần Quý

Quy mô doanh thu của DHG có sự biến độnh lớn nhưng đang thể hiện sự sụt giảm trong Q3/2018. Ngược lại với DP3 thì lại rất đều qua các quý. Bên cạnh đó Traphaco luôn giữ xu hướng tăng dần từ Q1/2018 tới Q3/2018.

Lợi nhuận sau thuế không gồm Thu nhập tài chính và Lợi nhuận khác Năm

Lợi nhuận sau thuế không gồm thu nhập tài chính và lợi nhuận khác của 3 công ty từ năm 2013 tới năm 2016. Nhìn chung đều có xu hướng tăng theo các năm. Tuy nhiên tới năm 2017 thì công ty Dược Hậu Giang lại có sự biểu hiện của việc suy giảm lợi nhuận trong khi hai công ty còn lại là DP3 và TRA vẫn đang giữ tốc độ tăng trưởng khá ổn định.

Lợi nhuận sau thuế không gồm Thu nhập tài chính và Lợi nhuận khác Quý

Cụ thể hơn lợi nhuận sau thuế không gồm thu nhập tài chính và lợi nhuận khác theo quý của 3 công ty có sự biến động lớn. Tính tới Q3 năm 2018 thì DHG và TRA đã có dấu hiệu tăng sau khi bị sụt giảm vào cuối quý 4 năm 2017 và đầu quý 1 năm 2018. Ngược lại với DHG và TRA thì DP3 lại tăng ổn định từ Q3/2017 tới Q2/2018 và lại bị suy giảm vào Q3/2018.

Tỷ suất lợi nhuận gộp Năm

Tỷ suất lợi nhuận gộp năm của DP3 và TRA tăng trưởng đều từ năm 2013 tới năm 2017 đặc biệt với DP3 tăng trưởng khá ổn định qua các năm. Ngược lại với DHG thì công ty này lại có sự biến động mạnh trong tỷ suất lơi nhuận qua các năm.

Tỷ suất lợi nhuận gộp Quý

Đối với tỷ suất lợi nhuận quý chúng tôi tổng hợp thấy sự tăng trưởng khá ổn định của DHG và sự tăng trưởng nhanh của DP3. TRA tuy có bị sụt giảm mạnh trong quý 1 năm 2018 nhưng cũng đã có xu hướng tăng trưởng trở lại vào Q2/2018 và Q4/2018.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế điều chỉnh Năm

Nhìn vào biểu đồ trên chúng ta có thể thấy rõ sự tăng về tỷ suất lợi nhuận sau thuế điều chỉnh năm của cả 3 công ty giai đoạn từ 2013-2016. Riêng năm 2018 thì DHG lại có xu hướng giảm trong khi 2 công ty kia vẫn đang trong xu hướng tăng theo đà phát triển.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế điều chỉnh Quý

Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu ROE Năm

Xét về tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) theo năm thì DP3 có tỷ suất sinh lời khá ổn định và tăng trưởng tốt qua các năm. DHG thì biến động tăng giảm ko ổn định.

Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu ROE Quý

Nhìn chi tiết ROE của 3 công ty theo quý DP3 tăng trưởng rất nhanh so với DHG và TRA. Nhưng tới Q3/2018 thì ROE bị giảm so với xu hướng. Như biểu đồ thể hiện thì DHG và TRA khá ổn định trong tăng trưởng ROE qua các quý.

3. Tỷ trọng nợ và khả năng thanh toán lãi vay

Tỷ trọng nợ Năm

Theo năm tỷ lệ nợ của biến động mạnh cho cả 3 công ty. Nhưng nhìn chung tính tới năm 2017 thì tỷ trọng nợ của 3 công ty đều ở mức thấp so hơn so với năm 2013.

Tỷ trọng nợ Quý

Phân tích từng quý về tỷ trọng nợ, thấy rằng cả ba công ty đều mang xu hướng giảm, duy trì khá ổn định. Không có sự biến động mạnh qua các quý. Cho thấy khả năng tự chủ tài chính, khả năng thanh toán của các công ty đang dần tăng lên có vẻ đã ít bị lệ thuộc vào nguồn vốn vay bên ngoài hơn.

Khả năng thanh toán lãi vay Năm

Từ biểu đồ cho ta thấy so với DHG và TRA, thì công ty CP Dược phẩm trung ương 3 có khả năng thanh toán lãi vay theo năm khá ổn định và tốt. Nếu xét trong giai đoạn 2013-2016 thì phải nói đến khả năng thanh toán rất ấn tượng của Traphaco. Riêng đối với Dược Hậu Giang thì lại hoàn toàn khác biệt trong suốt giai đoạn 2013-2017 luôn giữ xu hướng giảm qua các năm.

Khả năng thanh toán lãi vay Quý

Đánh giá khả năng thanh toán, lãi vay theo quý một cách tổng quan, cho thấy khả năng thanh toán của DHG khá ổn định. Ngoại trừ Traphaco có khả năng thanh toán lãi bị giảm nhiều so với đầu giai đoạn Q3/2017-Q3/2018. Thì DHG và DP3 đều có khả năng thanh toán lãi vay khá ổn. Mặc dù, Dược phẩm trung ương 3 có dấu hiệu bị sụt giảm vào Q3/2018. Nhưng tại thời điểm đó, công ty vẫn cho thấy khả năng thanh toán của mình cao hơn hầu hết các quý trước.

4. Quản trị vốn lưu động

Vòng quay vốn lưu động Năm

Xét về vòng quay vốn lưu động năm thì dược phẩm trung ương 3 lại cho thấy khoảng cách khá xa so với Dược Hậu Giang, vòng quay vốn lưu động lớn tuy không đồng đều theo các năm nhưng nhưng cũng phần nào phản ánh được tốc độ luân chuyển vốn của công ty. Bên canh đó DHG và TRA lại có vòng quay vốn biến động ít hơn nhiều so với DP3. Thậm chí là mang xu hướng bị suy giảm với Dược Hậu Giang.

Vòng quay vốn lưu động Quý

Nhìn tổng quan theo các quý thì cũng thấy khả năng quay vòng vốn của Dược phẩm trung ương 3 thể hiện tốt hơn so với hai công ty còn lại. Có thể là do ảnh hưởng về quy mô nên lượng hàng tồn kho của DHG sẽ nhiều hơn cả. Do đó khả năng quay vòng vốn của công ty này sẽ chậm hơn.

Biến động số dư hàng tồn kho và phải thu khách hàng Năm

Khi đánh giá về hàng tồn kho và phải thu khách hàng thì ta sẽ thấy DHG kiểm soát phần này khá tốt. Trong giai đoạn 2014-2017 công ty đã thu hồi được hết các khoản vốn bị chiếm dụng bởi bên thứ 3 để cho mức phải thu và hàng tồn về trạng thái bằng 0. tuy nhiên đó cũng có thể là mặt không tốt khi công ty ko còn hàng tồn kho vào năm 2017. Trong khi đó thì DP3 lại để tỷ lệ nợ phải thu và hàng tồn khá lớn so với hai công ty trong ngành. Chúng ta cũng thấy Traphaco thậm chí còn bị âm trong hàng tồn kho.

Biến động số dư hàng tồn kho và phải thu khách hàng Quý

Từ biểu đồ theo quý về biến động số dư hàng tồn kho và khoản phải thu cho ta thấy cái nhìn rõ hơn trong ngắn hạn. Tình hình biến động trong quản lý hàng tồn và các khoản phải thu của ba công ty.

Theo Tuyen CPA

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here