Các thay đổi liên quan đến trục của biểu đồ

Hầu hết các loại biểu đồ đều có hai trục: trục ngang (hoặc trục x) và trục dọc (hoặc trục y). Ví dụ này dạy bạn cách thay đổi loại trục, thêm tiêu đề trục và cách thay đổi tỷ lệ của trục dọc.

Để tạo một biểu đồ cột, thực hiện các bước sau.

1. Chọn phạm vi A1: B7.

2. Tiếp theo, trên tab Insert, trong nhóm Charts, hãy nhấp vào biểu tượng Column.

3. Cuối cùng, nhấp vào Clustered Column.

Khi đó, kết quả sẽ hiển thị như sau:


Thay đổi loại trục

Excel cũng hiển thị các ngày từ 24/8/2018 đến 9/1/2018. Để xóa những ngày này, hãy thay đổi loại trục từ trục Date sang trục Text.

1. Bấm chuột phải vào trục ngang, rồi bấm Format Axes.

Khi đó cửa sổ Format Axes sẽ xuất hiện.

2. Nhấp vào Text Axis.

Kết quả:


Tiêu đề trục

Để thêm tiêu đề trục dọc, thực hiện các bước sau

1. Chọn biểu đồ.

2. Nhấp vào nút + ở phía bên phải của biểu đồ, nhấp vào mũi tên bên cạnh Axis Titles và sau đó nhấp vào hộp bên cạnh Primary Vertical.

3. Nhập tiêu đề trục dọc. Ví dụ: Nhà đầu tư

Kết quả:

Quy mô trục

Theo mặc định, Excel sẽ tự động xác định các giá trị trên trục tung. Để thay đổi các giá trị này, thực hiện các bước sau.

1. Nhấp chuột phải vào trục dọc và sau đó nhấp vào Format Axis

Khi đó cửa sổ Format Axis xuất hiện.

2. Cố định giới hạn tối đa (maximum bound) thành 10000.

3. Cố định Major unit thành 2000.

Kết quả:


Cách tạo trang tính riêng dành cho biểu đồ

Cho đến nay chúng ta chỉ thấy các biểu đồ trên cùng một bảng tính với dữ liệu nguồn (biểu đồ nhúng). Tuy nhiên, bạn cũng có thể di chuyển biểu đồ sang một trang riêng chỉ chứa biểu đồ (biểu đồ).

Để di chuyển biểu đồ sang trang tính khác, hãy thực hiện các bước sau.

1. Chọn biểu đồ.

2. Trên tab Design, trong nhóm Location, bấm Move Chart.

 
Khi đó hộp thoại Move Chart xuất hiện.

3. Nhấp vào Trang tính mới và nhập tên.

4. Nhấp vào OK.

Kết quả:

Lưu ý: lặp lại các bước này, nhưng thay vì New Sheet ở bước 3, nhấp vào Object in, để di chuyển biểu đồ trở lại cùng bảng tính với dữ liệu nguồn.

Nguồn: Excel Easy

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here